Pengkatalogan dan Pengelasan Koleksi Perpustakaan.

Thursday, July 12, 2012

 

Assalamualaikum wbt...
Hari ini aku hendak bercerita tentang pekerjaan aku seharian... Walaupun orang lain nampak kerja ini remeh sebab nampak cuma tugasnya "menyusun buku sahaja" walhal kerja di dalam perpustakaan banyak cabang... Antaranya : -

Tujuan Pengkatalogan & Pengkelasan
- Mengurus dan menyusun bahan-bahan maklumat dengan sistematik.
- Memudahkan penyimpanan dan capaian kepada bahan-bahan didalam sebuah perpustakaan.

PENGKATALOGAN - proses menyediakan rekod katalog bahan maklumat.
- Setiap rekod katalog perlu mempunyai nombor kelas, keterangan deskriptif dan tajuk perkara.

PENGKELASAN - satu sistem klasifikasi satu cara sistematik untuk menyusun objek, konsep dan rekod.
Tujuan :
- mengumpul bahan dalam susunan yang membawa makna.
- menyediakan cara istematik bagi mencapai bahan di rak dan juga di dalam katalog atas
talian.
- memudahkan penyusunan semula bahan selepas digunakan.
- membuat katalog berdasarkan subjek bahan.

Bahagian Rekod Katalog.
1. Pengkelasan
- nombor kelas dihasilkan menggunkan sistem-sistem pengkelasan yang dicipta.
- nombor kelas adalah unuk bagi setiap bahan maklumat dan berfungsi sebagai alamat
kepada bahan maklumat.
- dengan merujuk kepada nombor kelas ini, kita dapat mengetahui kedudukan bahan itu di
rak perpustakaan dan dapat mencarinya dengan mudah.
- dikenali sebagai nombor panggillan atau call number.
2. Pengkatalog deskriptif
- menyatakan maklumat bibliografik bahan maklumat.
- maklumat bibliografik adalah pengarang,tajuk,edisi,penerbit,tempat & tahun
terbitan,muka surat serta saiz bahan.
- 3 peralatan yang perlu digunakan bagi menyediakan maklumat deskriptif:
i) ISBN (International Standart Bibliografic Description)ii) AACR2r (Anglo-American Cataloguing Rules,Second Edition, 1988 Revision)
iii) Dublin Core (Dublin Metadata Core Element Set)

3. Pengkatalogan tajuk perkara.

Sistem Pengekelasan (yang utama di dunia)
1. Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey / Dewey Decimal Classification (DDC).
2. Sistem Pengkelasan Perpustakaan Kongres / Library of Congress Classification (LCC)

Kawalan Autoriti
- diperlukan bagi memastikan setiap terma, istilah ataupun frasa yang digunakan untuk nama,
judul dan tajuk perkara adalah konsisten pada setiap masa.
- konsep ataupun subjek boleh diekspresi dengan pelbagai perkataan ataupun istilah.
- istilah yang tetap atau standart perlu ditentukan diantara kesemua istilah yang ada.
- istilah perlu digunakan pada setiap masa kerana ia diiktiraf sebagai piawaian atau standart
yang di guna pakai.
- ini penting, kerana istilah digunakan sebagai punca capaian untuk mencari maklumat.
- sekiranya tiada piawaian, pelbagai istilah digunakan akan menyebabkan maklumat tidak dapat dicapai dengan berkesan.

MARC
- adalah piawaian yang digunakan bagi mengkodkan rekod katalog ataupun rekod bibliografi
dalam bentuk elektronik.
- kebanyakan perpustakaan si seluruh dunia menyediakan rekod katalog dengan merujuk kepada
piawaian atau standart penyediaan rekod bibliografik dalam bentuk elektronik yang di panggil
MARC (Marchine-Readable Cataloging Record)
- butiran yang terdapat pada kad katalog tidak boleh dimasukkan ke dalam komputer begitu
sahaja bagi menghasilkan katalog elektronik.
- kompute memerlukan kod khas bagi membolehkan ia membaca maklumat yang di masukkan.
- rekod MARC mengandungi kod bagi setiap butiran bibliografik.
- peraturan-peraturan perlu diikuti nagi menghasilkan rekod elektronik yang baik.
- di selenggara oleh Perpustakaan Kongres, Amerika Syarikat.
- sistem automasi perpustakaan direka dengan modul yang mempunyai 1 program khusus yang membenarkan rekod MARC dimasukkan dan dibaca.
- dengan ini katalog dapat dimasukkan, disimpan dan di capai semula pada bila-bila masa.
- terdapat kod-kod yang bertindak sebagai arahan kepada perisian komputer. Dikenali sebagai
penanda medan (field tag).

----------> Macam mana kerja aku ini? Adakah nampak senang bagi anda atau susah bagi anda???

Post a Comment

❧ ✿ Terima kasih atas kesudian awak untuk tinggalkan nota di sini..✿ ❧